Logo

Partnerstwo

Projekt „GPS dla rodziny” realizowany jest w Partnerstwie w składzie:

  • PCPR w Policach - Lider Partnerstwa
  • Powiatowy Urząd Pracy w Policach - Realizator Partnerstwa
  • OPS w Dobrej - Partner nr 1
  • GOPS w Kołbaskowie - Partner nr 2
  • OPS w Nowym Warpnie -Partner nr 3
  • OPS w Policach - Partner nr 4

Projekt „GPS dla rodziny” skierowany jest do dwóch, wzajemnie powiązanych grup:

  • pracowników instytucji rynku pracy (PUP) i pomocy społecznej (PCPR, OPS)
  • matek przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także kobiet powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet.


 

kapital

up

efs