Logo

O projekcie w Warszawie

O projekcie w Warszawie

20 i 21 maja br. Beata Karlińska, Koordynator Partnerstwa "GPS dla rodziny" prezentowała Narzędzie Atywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet uczestnicząc w dwóch konferencjach w Warszawie. Konferencja "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie" odbyła się 20 maja br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Beata Karlińska zabrała głos przedstawiając NASZK ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa oraz Powiatowego Klastra.

21 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja "Rodzina a nie instytucja", podczas której Beata Karlińska zaprezentowała projekt zwracając szczególna uwagę na Kawiarenki dla Mam, rolę GPS-ika (pracownika socjalnego pracującego metodą streetworkingu) oraz  Asystentów Rodziny.

Na obu konferencjach NASZK wzbudził zainteresowanie. Rozdanych zostało 90 płyt z opisem szczegółowych rozwiązań projektu.

 

kapital

up

efs